caparol_pim_import/caparol_be/products/image/171727/051590_premium_primer_10_L_BE_NL.png

Premium Primer

Matte, licht isolerende primer voor muren en plafonds binnen.

Toepassing

Toe te passen op muren en plafonds binnen, behandeld en onbehandeld.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • bevordert de hechting
  • dekt uitstekend
  • reukarm
  • gepigmenteerd
  • licht isolerend
  • eenvoudig te verwerken
  • lange "opentijd"

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

  • 1,25, 2½, 5 en 10 liter

Kleur

Wit. (titaandioxide)

Premium Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties.

Glansgraad

Mat:  2 GU/85°

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

  • Vaststofgehalte 53% in gewicht

Soortelijke massa

ca. 1,37 g/cm3

Geschikte ondergronden

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (pleisters, beton,metselwerk), gipspleister, gipsbouwplaten, niet zuigende minerale en organische oude verflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Materiaalbereiding

Voor gebruik goed doorroeren.

Verwerkingsmethode

Premium Primer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur
spuithoek 50° - 60°
nozzle 0,017-0,019”
druk 160-180 bar

Verdunnen

Premium Primer kan eventueel met maximaal 5% water op de juiste dikte worden gebracht.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 10 m2 /L .
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is Premium Primer na ca. 8 tot 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om de specifieke eigenschappen te behouden Premium Primer alleen met het ColorExpress-systeem mengen.
Geen andere verfproducten toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik.

Buiten bereik van kinderen houden.

Adem damp en spuitnevel niet in.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat 2 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: methylchloorisothiazolinon, benzisothiazolinon en methylisothiazolinon, kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be