caparol_pim_import/caparol_be/products/image/262291/069987_pot_premiumPU_primer_BE.png

Premium PU Primer

Matte, PU gemodificeerde, licht isolerende primer voor muren en plafonds binnen.
Beschikt over het Ecolabel.

Toepassing

Toe te passen op muren en plafonds binnen, behandeld en onbehandeld.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • bevordert de hechting
 • dekt uitstekend
 • reukarm
 • gepigmenteerd
 • licht isolerend
 • eenvoudig te verwerken
 • lange "opentijd"
 • PU gemodificeerd
 • beschikt over het Ecolabel

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

 • 1,25, 2½, 5 en 10 liter

Kleur

Wit  en kleur.

 Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Premium PU Primer is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.

Felle, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voor te strijken uit ons grondverfkleursysteem. Eventueel kan een extra deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Mat:  2 GU/85°

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

 • Vaststofgehalte 53% in gewicht

Soortelijke massa

ca. 1,37 g/cm3

Geschikte ondergronden

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (pleisters, beton,metselwerk), gipspleister, gipsbouwplaten en organische oude verflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Verwerkingsmethode

Premium PU Primer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur
spuithoek 50° - 60°
nozzle 0,017-0,019”
druk 160-180 bar

Verdunnen

Premium PU Primer kan eventueel met maximaal 5% water verdund worden.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 8 - 10 m2 /L .
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en Maximaal 25°C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 10 -12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen.  Bij het overschilderen van in water oplosbare vervuiling, minimum 24u wachten alvorens een volgende laag aan te brengen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep.

Attentie

Om de specifieke eigenschappen te behouden Premium PU Primer alleen met het ColorExpress-systeem mengen.
Geen andere verfproducten toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.
Voldoet aan de normen van het Ecolabel (max. 15 g/l)

Inhoudstoffen

Bevat: methylchloorisothiazolinon, benzisothiazolinon en methylisothiazolinon, kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be