caparol_pim_import/caparol_be/products/image/192849/056664_AmphiSilan_Primer_BE_NL.png

AmphiSilan Primer

Voorstrijkmiddel ter bevordering van de hechting onder siliconenhars-muurverven, binnen en buiten. Nevelvrij te verspuiten met Nespri-TEC.

Toepassing

Een met water te verdunnen, gepigmenteerd, speciaal voorstrijkmiddel. Verbetert de hechting op gladde ondergronden en verweerde, draagkrachtige kunstharssierpleisters onder NespriSilan-, AmphiSilan-, ThermoSan- en AmphiSilan Nespri-TEC verflagen. AmphiSilan Primer is nevelvrij te verspuiten. Afhankelijk van de weersomstandigheden is een beschermend net aan te bevelen.

Materiaalbasis

Speciale kunstharsdispersie.

Verpakking

  • standaard en ColorExpress 10 liter, 25 liter en 120 liter

Kleur

Wit.

AmphiSilan Primer is met ColorExpress in vele lichte kleuren tot een reflectiewaarde 70 op kleur te maken.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Verwerkingsmethode

AmphiSilan Primer onverdund aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Nevelvrij te verspuiten met een Nespray-airlessspuitapparaat.
spuithoek: 50°
Nespray-nozzle: 0,016-0,019 met dubbele uitgang
druk: 150-180 bar.
De temperatuur van het materiaal wordt door de Nespray-TEC-spuitapparatuur automatisch geregeld.
De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter worden ingesteld.
De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.

Opbouw van het verfsysteem

AmphiSilan Primer onverdund verwerken.

Verbruik

Ca. 6 - 8 m2/L  per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. bij lagere temperaturen een langere droogtijd anhouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij langere werkonderbrekingen met water reinigen.

Attentie

Niet geschikt op oppervlakken waarop water blijft staan. Om de speciale eigenschappen zeker te stellen de AmphiSilan Primer niet met andere materialen mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Acrylaat-dispersie, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormers, additieven en conserveermiddel.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een
allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Zoals vroeger

Verbazend

Modern authentiek

De grote middelen

Een verjongingskuur dankzij een…

Mooi vanbuiten en mooi vanbinnen

Kaleien steeds populairder

Authentiek kaleiwerk in modern jasje

Nieuwe look & feel voor gekaleid…