caparol_pim_import/caparol_be/products/image/236087/064657_EXC_CapaTex_Fix_THIX_WA_10_L.png

CapaTex Fix THIX

Met water te verdunnen voorstrijkmiddel, ook met de roller te verwerken. Binnen en buiten toe te passen.

Toepassing

CapaTex Fix ThiX is een transparant voorstrijkmiddel op basis van acrylaat en bijzonder goed toe te passen voor het egaliseren van de zuiging van vaste, poreuze ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen zoals pleisterwerk, ongebrand metselwerk, cellenbeton (binnen), gipskartonplaten, kalkszandsteen en sterkzuigende oude verflagen.
Dichte, gladde oppervlakken afhankelijk van de zuiging met CapaSil Primer voorstrijken.

Eigenschappen

  • ook met de roller te verwerken
  • reukneutraal
  • dringt diep in de ondergrond
  • eenvoudig te verwerken
  • verstevigt de ondergrond

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunstharsdispersie, waterverdunbaar.

Verpakking

2,5 en 10 l

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Verdunnen

Indien noodzakelijk tot 2 delen met water verdunnen. Na verdunnen met water is ook verwerking met
de kwast mogelijk. Verwerken met de roller is dan niet meer aan te bevelen.

Opbouw van het verfsysteem

Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond onverdund met de roller verwerken. Zonodig met 1 deel water verdunnen en met de kwast nat-in-nat goed in de ondergrond borstelen tot een verzadiging is bereikt.
Op sterk zuigende oppervlakken éénmaal onverdund vol aanbrengen. Het voorstrijkmiddel mag geen gesloten, glanzende laag vertonen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Na verdunnen met water wordt verwerking met de roller afgeraden.

Verbruik

Afhankelijk van applicatie en zuiging van de ondergrond is het verbruik ca. 50-200 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Ideaal met de roller te verwerken (Polyamideroller 13 mm). Ook met kwast of borstel te verwerken (na verdunnen). Applicatie met de hogedrukspuit is minder geschikt, airless-spuitapparatuur is wel mogelijk.

Airless-spuitapplicatie:
Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50 bar

Spuitapparatuur direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Niet toepassen op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polysiloxaan, water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/
benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be