caparol_pim_import/caparol_be/products/image/220391/062437_CapaMat_ST_FR.png

CapaMat ST

Isolerende, matte binnenmuurverf, spanningsvrij. Ideaal voor renovatie, isoleert vlekken.
Klaar voor gebruik, ideaal voor renovatie en moeilijke ondergronden. Uitstekende dekkracht en hoge witheidsgraad, isoleert en blokkeert veel soorten vlekken al vanaf de eerste laag. Voor ruimtes die snel weer in gebruik moeten genomen worden. Renovatie en nieuwbouw.

Toepassing

Binnen

Eigenschappen

  • Uitstekende isolerende werking
  • Spanningsvrij
  • Snelle, gemakkelijke verwerking en klaar voor gebruik
  • Lange open tijd, aanzetvrij te verwerken 
  • Reukarm
  • Hoge witheidsgraad, vergeelt niet
  • Vullend
  • Makkelijk, haast onzichtbaar, bij te werken

Materiaalbasis

kalkhoudende olie

Verpakking

5L - 12.5L

Kleur

wit, pasteltinten op aanvraag

Glansgraad

< 2,5 à 85° - zeer mat.
Opmerking: totale matheid na volledige droging en verdamping van het solvent.

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

12 maanden in de originele gesloten verpakking. Opslaan buiten het bereik van kinderen. Aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Natteslijtage

klasse 1

Dekking

klasse 2

Soortelijke massa

1.56

Gewicht Feststoffgehalt (nur FR)

73,2 % (vaste stofgehalte volume : 48,2 %)

Geschikte ondergronden

Matte, goedhechtende verflagen, elke ondergrond binnen behalve hout, metaal en PVC.
Niet aanbrengen op alkalische ondergronden (bijvoorbeeld cementpleister, beton…)

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Oude verflagen of oude kaleilagen, goed hechtend

Direct aanbrengen op matte en zwak zuigende oppervlakken. Blinkende of zijdeglanzende oppervlakken schuren en ontstoffen.

1 of 2 onverdunde lagen CapaMat ST

Oude verflagen of oude kaleilagen, niet goed hechtend

Niet goed hechtende verf- of kaleilagen verwijderen.

Ondergronden met vet- of olievlekken

Ontvetten met een geschikt product.

Ondergronden met nicotine-, water- of bruine vlekken

Zorgvuldig afstoffen. Droog afborstelen indien nodig.

Ondergronden met roetvlekken

Zorgvuldig afstoffen.


Opmerking: CapaMat ST kan ook aangebracht worden op de gebruikelijke ondergronden in nieuwbouw.

Verwerkingsmethode

Op voorbereide ondergrond, 1 of 2 lagen aanbrengen, onverdund.

Verbruik

9 à 11 m2/l (op gladde ondergrond).
Nauwkeurig verbruik vastellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur boven +3°C en onder +35°C, relatieve luchtvochtigheid onder 70 %.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid :
Oppervlaktedroog : na 4 à 6 uur.
Overschilderbaar met zichzelf: na 12 uur of nat in nat wanneer het product begint mat de worden.
Volledig doorgedroogd en belastbaar : na 2 weken.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Aangepaste kwast.
Rol 12 mm.
Airless : spuithoek 50° / nozzle 0,026-0,031" / druk 150-180 bar

Reinigen gereedschap

Met White Spirit onmiddellijk na gebruik.

Attentie

Bij het aanbrengen op de muur kan er een lichte aftekening (gevoel van melen) voorkomen bij aanraking tot de volledige uitharding van het product (ongeveer 3 weken).


.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Capamat ST is geen gevaarlijke stof of mengsel.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden. Zorgen voor een goede verluchting tijdens de verwerking en droging. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij contact met de ogen of de huid, onmiddellijk overvloedig wassen met water. Voorkom lozing in het milieu. Gebruik een stoffilter P2 tijdens het schuren. Spuitnevel niet inademen. Gebruik een combifilter A2/P2.

Bevat een biocide-product : bevat 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [No. CE 247-500-7] en van 2- methyl-2Hisothiazol-3-on [No. CE 220-239-6] (3:1), 2- methyl-2H-isothiazole-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Verpakking en product volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product (categorie A/g): max. 350 g/l (2010).VOS-gehalte van het product: 350 g/l.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be