Navigatie overslaan
Ruim 1300 kleuren voor vele toepassingen
Ruim 1300 kleuren voor vele toepassingen

Kleurpalet van Caparol: 3D-System PLUS

Ruim 1300 kleuren voor vele toepassingen

Het Caparol 3D System PLUS werd voor toepassing in de praktijk op wetenschappelijke grondslagen ontwikkeld. Het kleurenpalet introduceert 14 nieuwe kleurgroepen die in optisch vergelijkbare kleurschakeringen afgebeeld zijn. Het Caparol 3D-System PLUS richt zich op architecten, ontwerpers, schilders, verwerkers en de handel die in de breedste zin op het gebied van verf en kleur actief zijn.

Voor historische, nostalgische, hedendaagse en toekomstige trends biedt het Caparol 3D System PLUS - in het bijzonder voor het behandelen van gevels en muren – hier een betrouwbaar en rijk geschakeerd kleurenpalet.

Opbouw van het Caparol 3D-System PLUS

Alle kleuren die het menselijk oog kan waarnemen, hebben drie kenmerken: helderheid, verzadiging (of intensiteit) en kleur. Deze drie elementen worden internationaal aangeduid als Lightness (L), Hue (H) en Chroma (C). Met de parameters L, C en H is een kleur exact te definiëren. Kleur L60-C50-H80 maakt dan bijvoorbeeld Palazzo 305. Voor het bestellen van verf op kleur is de naam en het getal van de kleur voldoende (bijvoorbeeld Palazzo 305).

Hue (H) ofwel kleur

Met Hue wordt de intensiteit van een kleur aangegeven. De H-waarde geeft de plaats weer van een tint in de kleurencirkel. Voor het 3D-systeem werd een cirkel in vier gelijke segmenten verdeeld. Ieder segment werd voorzien van een kleur, om vanuit deze beginkleur (Hue) alle andere nuances in de kleurgroep af te leiden. Hier aan toegevoegd zijn vier grijsreeksen waarvan drie reeksen zijn gebaseerd op een kleur. Eén grijsreeks is kleur-neutraal (menging van wit en zwart).

Lightness (L) ofwel helderheid

Lightness geeft de helderheid weer van de kleur en zijn relatie tot wit (L=100) en zwart (L=0). Als vergelijking om de helderheid te definiëren dient de grijsas. In het 3D-kleurmodel staat deze as in het midden. Alle kleuren die zich horizontaal ten opzichte van de grijsas bevinden zijn even helder bij verschillende tinten (Chroma). Gekeken naar de helderheid liggen de meeste als geel herkenbare kleuren op de grijsas vanzelfsprekend dichter bij wit. De meeste kleuren die in het blauwe tot violetkleurige bereik staan, liggen dichter bij zwart. 

Chroma (C) ofwel verzadiging

Chroma geeft de kleur en zijn tinten weer. De C-waarde geeft de afstand aan van een kleur of tint tot de grijsas (C=0). Hoe hoger de waarde hoe meer verzadigd de kleur is; hoe lager hoe minder verzadigd (vergrijsd). Alle kleuren die parallel lopen aan de verticale grijsas hebben een identieke verzadiging bij wisselende helderheid.