caparol_pim_import/caparol_be/products/image/153055/049733_CapaCoustic_Rahmen_Hanfgewebe.png

CapaCoustic Picture

Individueel bedrukbare galmabsorber voor het verbeteren van de akoestiek

Omschrijving

Materiaalbeschrijving
CapaCoustic Picture bestaat uit een absorberkern in regenererende hennepvezels die in een aluminium kader gevat wordt en met een bedrukte polyesterdoek bespannen wordt.

Systeembeschrijving
De CapaCoustic Picture is een decoratief wandelement of als scheidingswand om de akoestiek te verbeteren. Door de mogelijkheid  om het individueel te bedrukken met een gekozen motief, kunnen ze op een mooie aanvulling op het design van de ruimte. De elementen worden als bouwpakket geleverd.

Toepassing

In ruimtes waar een sterke weergalming is, is er vaak een behoefte om die weergalming te verminderen. Hiervoor worden systemen met galmabsorberende eigenschappen in de betroffen ruimten aangebracht.
Hiervoor worden open-porige en open materialen, die de indringende geluidenergie verminderen, gebruikt.

Typische inzetgebieden zijn bv.:
bureaus end call-centers,
verkoopsruimtes,
restaurants,
scholen en kinderdagverblijven,
vergaderzalen,
opleidings- en seminarieruimtes,
machine- en productiehallen,
repetitieruimtes, klankstudio's.

Eigenschappen

Materiaaleigenschappen

  • individuele vormgeving met persoonlijk motief
  • persoonlijk motief of ingekleurd volgens CMYK
  • grootte vrij te kiezen tot 3 meter x gewenste lengte 

Materiaalbasis

Kader: aluminium, bespanning: textiel in polystervezels, vulling: absorberende platen uit hennepvezels

Te leveren soorten

CapaCoustic Picture kan in 2 varianten geleverd worden!

Variante A (Wandabsorber):
Als wandabsorber zonder verlijming van de hennepabsorberplaten met de muur. Bij deze variant worden de hennepplaten in het kader ingespannen. Uitvoering van het profiel is glad zonder groef. Vooropstelling is, dat kortste lengte ≤ 120 cm betdraagd.

Variante B (Wandabsorber verlijmd):
Bij deze variant van de wandabsorber, worden de henepabsorberplaten aan de muur gekleefd (zie daarvoor verlijming aan de ondergrond) deze variante moet gekozen worden, wanneer de lengte van de kortste kant > 120 cm bedraagt. Uitvoering van het profiel glad zonder groef.

Kleur

De bedrukking kan vrij gekozen worden

Technische eigenschappen

Geluidsabsorptieseigenschappen

Geluidsabsorptie

absorptie CapaCoustic Picture:

Frequentie [Hz]

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Wandelement

αS Terz

0,30

0,43

0,52

0,70

0,78

0,91

1,05

1,10

1,13

1,11

1,07

1,00

0,99

1,07

1,14

αP Oktave

0,40

0,80

1,10

1,05

1,05

αS = geluidsabsorptiegraad volgens ISO 354

αP = praktische geluidsabsorptiegraad volgens ISO 11654 

Attentie

Bij het plaatsen van beeldobjecten voor niet of onvoldoende geïsoleerde buitenmuren bestaat het gevaar van condensvorming. Dit leidt bij langere duur tot beschadiging van de absorber en het bouwdeel erachter.

Ondergrond

Om voldoende hechting van de CapaCoustic hennepabsorbers aan de ondergrond te verzekeren moet voor variant B een geschikte voorbereiding van die ondergrond gebeuren. 

Bij beton uit gladde industriële bekisting moet de ondergrond voorbehandeld worden met Caparol OptiGrund.

Bij beton uit normale bekisting moet het betonoppervlak vrij van bekistingsolie zijn. Cementsteennoppen moet geschikt gereedschap afstoten. Sterke oneffenheden, door bekistingsfouten, worden met Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 geëgaliseerd. Een verdere voorbereiding van de ondergrond is niet nodig.

Bij gipskarton-ontergrund moeten de gipskartonplaten met Putzgrund 610 geschilderd worden.

Bij kalkgipspleister moet de ondergrond voorbereid worden met Putzgrund 610

Bij alle hierboven niet aangehaalde ondergronden moet advies ingewonnen worden bij de technische dienst van Caparol. Eventueel een controle van de hechtingseigenschappen van de CapaCoustic Hanf-Absorberplatte op de bestaande ondergrond doorvoeren. De spanningswaarden in de akoestische absorberplaten tot de ondergrond moeten daarbiij minstens 0,0075 N/mm2 zijn.

Montage

Montage van de kader:

gebeurt aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding.


Bevestiging aan de muur (variant A):

hiervoor moeten de bijgevoegde bevestigingshoeken zoals vermeld in de montagehandleiding gebruikt worden. De bevestiging gebeurt met voor de ondergrond geschikte en toegelaten bevestigingselementen (deze zijn niet in het leveringspakket inbegrepen).


Verlijming aan de ondergrond (variant B):

Vanaf een grootte waarbij de kortste lengte > 120 cm bedraagt, moeten de absorberplaten als volgt verlijmd worden. Eerst worden de kaderprofielen met de hoekhouders op een afstand van max. 800 mm op de muur gemonteerd. De hennep-absorberplaten worden daarna met CapaCoustic Mineralkleber 037/12 op de in het kader voorbereide ondergrond gekleefd.

De Mineralkleber kan met alle gebruikelijke doorloopmengers verwerkt worden, maar ook manueel met een krachtig, langzaamdraaiend roerwerk en zuiver, koud water tot een klontervrije massa gemengd worden. Het materiaal ca. 10 minuten laten rijpen en nog eens kort doorroeren. Indien nodig kan de consistentie na deze rijptijd met een beetje water aangepast worden. Het nodige water bedraagt ca. 5 – 6 liter per 25 kg-zak. Naargelijk het klimaat van de omgevig bedraagt de verwerkingstijd ca. 2 tot 2,5 uur (potlife). Reeds opgesteven materiaal nooit meer met water dunner maken.

Het lijmen van de absorberplaat gebeurt met de donkere kant tegen de ondergrond. De lijm moet eerst over het volledige vlak van de plaat ingewerkt worden (drukspateling). Daarna wordt met de tandtruweel een vertanding van 10 x 10 mm afgetand. Verbruik: ca. 3,4 kg/m2

De absorberplaat wordt op de ondergrond verlijmd volgens het bijgevoegde uitstansplan. Het is aanbevolen een geschikte plank te gebruiken om aan te drukken (een vlakspaan met een groot vlak). Men moet er op letten, dat de lichtere zichtbare kant van de absorberplaten niet door lijmresten bevuild wordt en de platen dicht tegen het oppervlak en naadloos geplaatst worden.

Afval

Afval kan door zorgvuldig snijden en hergebruik vermeden worden.
Overig afval volgens de plaatselijke wetgeving.

Overige opmerkingen

Brillanz und Farbwiedergabe:
Mögliche Farbabweichungen bei der Übertragung der digitalen Bilddatei (= gespeichertes Motiv) auf die Textilbespannung können technisch bedingt nicht ausgeschlossen werden.
Auch beim Druck von unifarbtönen kann es aufgrund der Textiloberfläche zu geringen Abweichungen der Farbvorgabe kommen.

Druckvorlage:
Die Druckvorlage muss im JPG Dateiformat zur Verfügung gestellt werden. Für eine optimale Druckqualität ist eine Auflösung zwischen 50 und 70 dpi (umgerechnet auf das Wunschformat) erforderlich.
Beispiel Umrechnung: Auflösung bei 55 dpi (1 inch = 2,54 cm):
Wunschformat 120 x 180 cm = 39,4 x 70,9 inch = 2.167x 3.899,5 Pixel


Hinweis zur Beeinflussung der Raumlufthygiene:
Aufgrund der natürlichen Hanffaser, kann es gelegntlich in den ersten Tagen zur Geruchsbildung, die an den Geruch von frisch geerntetem Heu erinnert, kommen. Bei ausreichender Lüftung der Räume ist dieser in der Regel nach wenigen Tagen nicht mehr wahrzunehemen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be