caparol_pim_import/caparol_be/products/image/237723/064941_EXC_CapaTex_Satin_B1_WA_10_L.png

CapaTex Satin

Zijdeglanzende, goed reinigbare  latexmuurverf voor binnen.

Toepassing

Voor een gladde, goed reinigbare, schrobvaste en structuurbehoudende afwerking op muren.
Bijzonder geschikt voor oppervlakken, binnen, die zwaar worden belast, zoals: in scholen, kantoren, restaurants, ziekenhuizen, hotels, trappenhuizen. Capatex Satin is zeer slijtvast en bijzonder goed te reinigen.

Uitermate geschikt als afwerking op Capaver Glasvezelweefsel, rauhfaserbehang en andere gestructureerde ondergronden. De structuur wordt door CapaTex Satin extra geaccentueerd.

Eigenschappen

  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • met water te verdunnen en reukarm
  • waterdampdoorlatend µd<0,3m
  • zeer goed reinigbaar
  • bestand tegen gebruikelijke, met water verdunde reinigingsmiddelen
  • zeer gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Kunstharslatex

Verpakking

2.5L, 5L, 10 liter

Kleur

Wit en kleur.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. CapaTex Satin is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.

CapaTex Satin is op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.

Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen.
Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde,
pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zijdeglans, conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014

Glansgraad ASTM 60° 18%

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim Decor /Premium Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim decor.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim Decor/Premium Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende lagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer. Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd glasvezelweefsel
Voorstrijken met CapaPrim Decor / Premium Primer.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen .
 
Oppervlakken met nicotine, roet, olie of vet
Oppervlak reinigen en voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

CapaTex Satin aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Spuitapparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,021-0,026"
druk 150-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en/of tussenlaag:
Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met CapaTex Satin, verdund met maximaal 10% water.
 
Afwerklaag:
Een afwerklaag aanbrengen met CapaTex Satin, verdund met maximaal 5% water.

Verbruik

Ca. 8 m2/L per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.
Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Reparaties kunnen zichtbaar blijven. Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven. Goed ventileren. 
In combinatie met koperzouten kan CapaTex Satin tot bruinverkleuring leiden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Voor verdere informatie: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.
 

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on 2-methyl-2H-isothiazol-3-one mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2Hisothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, filmvormers en conserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be