caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234084/064216_EXC_CapaTrend_B1_WA_10_L.png

CapaTrend

Multi-functionele, zeer goed dekkende dispersiemuurverf voor binnen. Vrij van oplosmiddelen.

Toepassing

Zeer goed dekkende muurverf voor muren en plafonds en alle andere oppervlakken, binnen. Uitstekend geschikt voor nieuw schilderwerk en voor te renoveren verflagen.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • reukarm en milieusparend
  • µd-waarde < 0,1 m
  • uitstekende dekking
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

Standaardproduct
  • 2½, 5, 10 en 15 liter.


ColorExpress
  • 2½, 5, 10 l

Kleur

Wit en oud wit (ca. RAL 9010).

CapaTrend is met het ColorExpress- systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers. CapaTrend is ook op kleur te brengen met CaparolColor - AmphiColor mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in 1 keur mengen om kleurverschillen te voorkomen. Bij afname van tenminste 100 liter in 1 kleur is levering af fabriek mogelijk. De natte slijtage en contrastdekking zijn afhankelijk van de gekozen kleur.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Mat (1,1 GU bij meethoek 85°)

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Natteslijtage

Klasse 3

Dekking

Klasse 2, 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Vastestofgehalte

in gewicht 61.8%
in volume  57%

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

buiten 1buiten 2binnen 1binnen 2binnen 3
--+++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Pleisters van mortelgroepen PII en PIII/ Drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 1,5N/mm2
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze en zuigende pleister- lagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipspleisters van mortelgroep PIV/ drukvastheid conform DIN EN 13279 met min. 2N/mm2
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinter-huid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Dupa Fix Grund. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Dupa Fix Grund.
Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlak- ken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
Op zuigende, zanderige of poreuze opper- vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken.
Voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Voorstrijken met CapaPrim Decor

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een schimmelwerende muurverf van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege- voegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine be- schadigingen repareren met Caparol Akkord- spachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm 
Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix ThiX.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur

Airless spuitapparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,021-0,026”
druk 150-180 bar

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag CapaTrend, verdund met maximaal 5% water.

Op een sterk of ongelijkmatig zuigende ondergrond met kleurcontrast een voorstrijklaag aanbrengen, verdund met maximaal 10% water.

Verbruik

Ca. 7 m2/L per laag op een gladde ondergrond.

Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en on- dergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen, uitgehard na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbrekingen nat-in-nat doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren. Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie.
In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan Putzfestiger toepassen. Bij oppervlakken met een ongunstig lichtinval (strijklicht) CapaSilan toepassen. Donkere kleuren kunnen bij mechanische belasting strepen geven. In voorkomende gevallen een deklaag aanbrengen met PremiumColor.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

Dit product (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en conserveringsmiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een
allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Caparol in de bioscoop

Caparol in de bioscoop