caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234084/064216_EXC_CapaTrend_B1_WA_10_L.png

CapaTrend

Multi-functionele, zeer goed dekkende dispersiemuurverf voor binnen. Vrij van oplosmiddelen.
 • Toepassing

  Zeer goed dekkende muurverf voor muren en plafonds en alle andere oppervlakken, binnen. Uitstekend geschikt voor nieuw schilderwerk en voor te renoveren verflagen.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • reukarm en milieusparend
  • µd-waarde < 0,1 m
  • uitstekende dekking
  • gemakkelijk te verwerken

  Materiaalbasis

  Kunstharsdispersie.

  Verpakking

  Standaardproduct
  • 2½, 5, 10 en 15 liter.


  ColorExpress
  • 2½, 5, 10 l

  Kleur

  Wit en wit (ca. RAL 9010) en zwart.

  CapaTrend is met het ColorExpress- systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers. CapaTrend is ook op kleur te brengen met CaparolColor - AmphiColor mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in 1 keur mengen om kleurverschillen te voorkomen. Bij afname van tenminste 100 liter in 1 kleur is levering af fabriek mogelijk. De natte slijtage en contrastdekking zijn afhankelijk van de gekozen kleur.

  Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

  Glansgraad

  Mat (1,1 GU bij meethoek 85°)

  conform DIN 13300/ISO 2813:2014

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Natteslijtage

  Klasse 3

  Dekking

  Klasse 2, 140 ml/m2

  Maximale korrelgrootte

  < 100 µm

  Soortelijke massa

  ca. 1,5 g/cm3

  Vastestofgehalte

  in gewicht 61.8%
  in volume  57%

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  buiten 1buiten 2binnen 1binnen 2binnen 3
  --+++
  (–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Pleisters van mortelgroepen PII en PIII/ Drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 1,5N/mm2
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze en zuigende pleister- lagen voorstrijken met CapaTex Fix.

  Gipspleisters van mortelgroep PIV/ drukvastheid conform DIN EN 13279 met min. 2N/mm2
  Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinter-huid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.

  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
  Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

  Cellenbeton
  Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

  Kalkzandsteen of baksteen
  Zonder voorbehandeling schilderen.

  Goed hechtende lagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

  Niet goed hechtende lagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlak- ken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
  Op zuigende, zanderige of poreuze opper- vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken.
  Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

  Lijmverflagen
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrij- ken met Caparol-Tiefgrund TB.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
  Voorstrijken met CapaPrim Decor

  Niet goed hechtend behang
  Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

  Oppervlakken met schimmel
  Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een schimmelwerende muurverf van Caparol.

  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege- voegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine be- schadigingen repareren met Caparol Akkord- spachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur

  Airless spuitapparatuur
  spuithoek 50°
  nozzle 0,021-0,026”
  druk 150-180 bar

  Opbouw van het verfsysteem

  Een volle, gelijkmatige laag CapaTrend, verdund met maximaal 5% water.

  Op een sterk of ongelijkmatig zuigende ondergrond met kleurcontrast een voorstrijklaag aanbrengen, verdund met maximaal 10% water.

  Verbruik

  Ca. 7 m2/L per laag op een gladde ondergrond.

  Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en on- dergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen, uitgehard na ca. 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Attentie

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbrekingen nat-in-nat doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren. Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie.
  In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan Putzfestiger toepassen. Bij oppervlakken met een ongunstig lichtinval (strijklicht) CapaSilan toepassen. Donkere kleuren kunnen bij mechanische belasting strepen geven. In voorkomende gevallen een deklaag aanbrengen met PremiumColor.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Conform EU-richtlijn

  Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

  Bij verspuiten spuitnevel en aërosolen niet inademen.

  Afval

  Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

  EU-grenswaarde VOS

  Dit product (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

  Productcode

  M-DF01

  Inhoudstoffen

  Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en conserveringsmiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een
  allergische reactie veroorzaken.

  Servicecentrum

  DAW Belgium B.V.
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be

  Caparol in de bioscoop

  Caparol in de bioscoop