caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206171/059895_CapaWood_Aqua_Classic_clear_2_5L_WE1.png

CapaWood Aqua Classic

Met water te verdunnen, hoog gepigmenteerde beitsverf voor buiten. Geeft hout een natuurlijk vergrijsde uitstraling.

Toepassing

Beitsverf met een natuurlijk vergrijsde uitstraling op houten ondergronden. Geeft hout een egaal, natuurgetrouw uiterlijk zoals dat voorkomt bij vergrijsd hout.
Uitsluitend buiten toe te passen op maatvast houtwerk zoals ramen en deuren, op beperkt maatvast houtwerk zoals rabatdelen, luiken, hekwerk en niet maatvast houtwerk zoals balkonhekken, houten schermen etc. Ramen en deuren buiten rondom behandelen. Niet geschikt voor toepassing onder het maaiveld en oppervlakken die langdurig met water worden belast. CapaWood Aqua Classic is niet geschikt voor daken.

Eigenschappen

  • UV-bescherming door reflecterende pigmenten
  • drupt niet
  • licht- en weerbestendig
  • geeft een vergrijsde uitstraling door parelglanspigmenten
  • met filmbescherming tegen schimmelaangroei
  • geeft gemakkelijk te renoveren dunne verflagen
  • met water te verdunnen
  • blokvast
  • voldoet aan de VOS-richtlijn 2010

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

0,750 en 2,5 liter.

Kleur

CapaWood Aqua Classic kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden in de volgende kleuren: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback en Island.

Kleur- en glanseffecten worden door de oppervlaktestructuur alsmede door het aantal verflagen beïnvloed.

Glansgraad

Zijdemat.
De glansgraad kan variëren afhankelijk van het houtoppervlak.

Opslag

Droog, koel en vorstvrij en goed gesloten bewaren. Een ongeopende verpakking 2 jaarhoudbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Attentie

Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.
Let op!
CapaWood Aqua Classic niet met spuitapparatuur verwerken.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en van beperkt en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies de nodige beschermende maatregelen nemen.
Niet geschikt voor houten plaatmaterialen zoals fineer, spaan- en houtvezelplaten en platen van hardhout.

Let op!
Een blijvende bescherming van de ondergrond wordt bereikt door regelmatig onderhoud. Wanneer schilderwerk moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de soort ondergrond, constructie en ligging van het object.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde, houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen. Vrijgekomen bestanddelen uit het hout zoals hars en harswellen verwijderen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met CapaWood Aqua Classic 10% verdund met water.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met CapaWood Aqua Classic 10% verdund met water.

Hout
, geschilderd
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen tot op het kale, gezonde hout. Afhankelijk van de toepassing het kale hout behandelen met CapaWood Aqua Classic 10% verdund met water. Goed hechtende verflagen grondig reinigen, schuren en dekkend gronden met Capacryl Aqua UniPrimer in de kleur Palazzo 205 uit de 3D waaier. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met CapaWood Aqua Classic in de gewenste kleur.

Materiaalbereiding

CapaWood Aqua Classic is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren. CapaWood Aqua Classic in minimaal 2 tot 3 lagen aanbrengen met kwast of roller. Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.

Let op! CapaWood Aqua Classic niet met spuitapparatuur verwerken.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling ondergrondImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Onbehandeld houtuitsluitend
buiten1)
Zie bovenstaande en 
BFS-Merkblat nr. 18
_CapaWood Aqua Classicindien noodzakelijk CapaWood Aqua ClassicCapaWood Aqua Classic
Hout, met goed hechtende verflaaguitsluitend
buiten 1)
Zie bovenstaande en
BFS-Merkblat nr. 18
Capacryl Aqua UniPrimer in de kleur Palazzo 205CapaWood Aqua Classic
1) De binnenzijde van ramen en deuren in de gevel worden als buitenzijde gezien.

Verbruik

Ca. 10 - 14 m2/l per laag. Het verbruik is afhankelijk van zuiging en de ruwheid van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.handvastoverschilderbaar
na uren1,54
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid alsmede een slechte ventilatie bij stapelen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Dit product is een "behandeld voorwerp” volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: pyrithione zinc (CAS-Nr. 13463-41-7), 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS-Nr. 55406-53-6).

Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dir product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

Giscode

BSW50

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, Silicaat, Titaandioxide, Water, Glicolether, Esteralcohol, Additieven, Film conserveringsmiddel, Conserveermiddel.

Technisch advies

Voor verdere informatie: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be