caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206177/059900_CapaWood_Renovation_BW_2_375L_WE1.png

CapaWood Renovation

Dekkende, isolerende alkydhars-houtverf voor houtelementen buiten

Toepassing

Voor de kleurrijke vormgeving en de bescherming tegen vocht van niet maathoudende, begrensd maathoudende en maathoudende houtelementen, zoals houten gevels, houten betimmeringen, balkonleuningen, luiken, poorten, vakwerk, dakbeschot, vensters en buitendeuren.
Eén-pot-systeem: grond-, tussen- en eindlaag op alle houtelementen.

Alvorens houtplaten te coaten, zoals platen in massief hout of multiplexplaten der richtlijnen in BFS-Merkblatt Nr. 18 Abs. 2.2.3 ff. inachtnemen.
Scheuren, delamineringen, schimmel, lekvlekken van inhoudsstoffen kunnen op houtplaten met 1 laag niet verborgen worden.  

CapaWood Renovation is uitgerust met een filmconservering ter bescherming tegen schimmel van het laagoppervlak. Daarom mag het enkel buiten en aan de binnenkant van vensters en buitendeuren gebruikt worden.  

De filmconservering biedt in de meeste gevallen een doelmatige bescherming tegen schimmel op het laagoppervlak. Afhankelijk van de biologische belasting kan het in een enkel geval, vooral bij dakoverstekken toch tot vroegtijdige schimmelvorming komen. Op houten platen (b.v. multiplexhout e.d.) moet men in ieder geval voor het aflopen van de gebruikelijke garantieperiodes met schimmelvorming rekenen.

Niet geschikt voor horizontale vlakken zoals b. terrasvloeren.

Eigenschappen

 • zeer weerbestendig
 • ventilerende filmlaag
 • weinig laagvormend
 • zeer goede penetratie in en hechting aan het oppervlak door laag-moleculaire oliën
 • extreem hoge bescherming tegen vocht door hydrofobering (hydropearl)
 • één-pot-systeem
 • isolerend tegen verkleurende houtinhoudsstoffen
 • thixotroop, druipt niet
 • zeer makkelijk te renoveren omdat de laag in principe niet afschilfert 
 • geschikt voor historische houtelementen
 • oppervlak tijdelijk beschermd tegen schimmelvorming

Materiaalbasis

Langolie alkydhars, oplosmiddelhoudend

Verpakking

Wit ca. RAL 9010:

750 ml, 2,5 l


Kleuren via ColorExpress:


Basis Wit: 713 ml, 2,375 l

Basis transparant: 638 ml, 2,125 l

Kleur

Wit- na droging ca. RAL 9010. 
Über die ColorExpress-Stationen auch in vielen Farbtönen der 3D-Collec­tion sowie in anderer Kollektionen herstellbar. 

Kleurvastheid volgens BFS-Merkblatt Nr. 26:

Bindmiddel: klasse B
Pigmentering: groep 1 tot 3 naargelang de kleur

Glansgraad

Zijdemat tot zijdeglanzend. 
De glansgraad kan variëren naargelang het houtoppervlak.

Opslag

Koel
Verpakking goed gesloten houden.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

-

-

-

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Niet maathoudende, begrensd maathoudende en maathoudende houtelementen in etagebouw. Niet gebruiken op horizontale vlakken zoals vloeren.
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
De vochtigheid van het hout mag niet hoger zijn dan 15 %. 
De basisprincipes van de constructieve houtbescherming moeten in acht genomen worden. Die zijn de voorwaarde voor een duurzame houtbescherming met met coatings. 
Bij houtelementen met gevaar voor blauwschimmel aub VOB deel C, DIN 18363 en BFS-Merkblatt Nr. 18, Punt 6.3 in acht nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe houtelementen:
Ruwe, zuigkrachtige houtoppervlakken reinigen. 
Geschaafde houtoppervlakken reinigen en in de richting van de houtnerf schuren. 
Harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. 
Scherpe kanten op een rondingsstraal van 2 - 3 mm afronden

Oud hout onbehandeld:

Vergrijsde, verweerde en/of met blauwschimmel aangetaste houtlagen tot op het gezonde hout afschuren en zorgvuldig reinigen. Scherpe kanten afronden tot een rondingsstraal van 2 - 3 mm afronden.
Bij zeer gebarsten en verweerde houtoppervlakken wordt aangeraden om een verstevingende en zuigkrachtegaliserende impregnering aan te brengen met CapaWood Aqua Impregnation. 

Beschadigde houtelementen:

Beschadigde houtelementen eerst vervangen of repareren.

Behandeld hout:
Niet draagkrachtige of ongeschikte oude coatings tot op het draagkrachtige hout volledige verwijderen. Goed hechtende alkydharslakken schuren en reinigen.

Verwerkingsmethode

CapaWood Renovation is klaar voor gebruik. CapaWood Renovation kan aangebracht worden met de kwast of met de rol. 
CapaWood Renovation is preventief uitgerust met een filmbescherming tegen schimmelaantasting en mag daaromenkel in gesloten installaties met geschikte afzuig- en ademhalingbeschermingstechnike gespoten worden. Spuiten buiten is verboden.

Opbouw van het systeem

OndergrondInzetOndergrond-
voorbereiding
ImpregneringGronderingTussenlaagEindlaag

Houtelementen
buitenBFS Nr. 18Indien nodig:
CapaWood Aqua Impregnation
CapaWood RenovationIndien nodig 1):
CapaWood Renovation
CapaWood Renovation
Draagkrachtige
alkydharslakken
buitenschuren/
met loogwater reinigen
2)CapaWood RenovationIndien nodig 1): 
CapaWood Renovation
1)
2)
Afhankelijk van de toestand van de houtelementen
Beschadigingen in oude coatings naargelang de ondergrond voorbereiden.

Verbruik

Geschaafde houtvlakken: ca. 8 - 12,5 m2/l
Gezaagde houtvlakken: ca. 6,5 - 8 m2/l 
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Gunstig bereik: 10-25°C
Relative luchtvochtigheid: < 80%

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.stofdroogoverschilderbaarregenvast
nach uur18 - 103 - 4

Lager temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met kunstharsverdunner of universele verdunner

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Combifilter A2/P2 gebruiken.

Bevat: 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, vetzuren, C14-18- en C16-18 onverzadigd met maleïnezuur behandeld, reactieproducten met oleylamine, methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, vetzuren, C18-onverz. dimeren, verbindingen met kokssalkylamine, phthalzuuranhydride. Kan allergische reacties veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Dit product is een „behandeld product" volgens EU-richtlijn 528/2012 (geen biocide-product) en bevat volgende werkzame bestanddelen: 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 64359-81-5), 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Afval

Verpakking en product volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

Van dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Giscode

BSL20

Productcode

M-KH02F

Inhoudstoffen

Alkydhars, leinolie, titandioxide, silikaten, calciumcarbonaat, aliphaten, aromaten, glykolether, glykolen, additiven, filmbeschermingsmiddel.

Technisch advies

zie veiligheidsfiche

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be