caparol_pim_import/caparol_be/products/image/186046/056078_CAPALAC_TriMaXX_Gloss_BE.png

Capalac TriMaXX Gloss

Hoogglanzende lakverf voor duurzaam schilderwerk binnen en buiten op basis van een gesiliconiseerde alkydhars en acrylaat.
COT Kwaliteitsomschrijving 07.04, extra duurzaam

Toepassing

TriMaXX Gloss geeft een maximale bescherming van de ondergrond, behoud maximaal glans en kleur en heeft een maximale hechting. Is uitstekend geschikt op voorbehandeld hout zoals ramen deuren, kozijnen en daar, waar lakwerk met hoge prestaties wordt geëist.

Eigenschappen

  • met aromaatvrije oplosmiddelen
  • zeer goed kleur- en glansstabiel
  • hoogglanzend (ca. 85 G.U.)
  • dekt en vloeit goed
  • eenvoudig te verwerken
  • goede kantendekking
  • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen en kortstondig tegen verdunde zuren

Materiaalbasis

Gesiliconiseerde alkydhars en acrylaat. Oplosmiddelhoud maar aromaatvrij.

Verpakking

  • Standaard en ColorExpress
    0,5 l, 1 l en 2½ l

Kleur

Wit en basis 1 (transparant)

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij lichte kleuren en wit kan door het ontbreken van licht (UV-stralen), warmte en chemische invloeden (bijv. ammonia vanuit een schoonmaakmiddel, lijm of kit) de verflaag vergelen. Deze vergeling is normaal bij dit type lak en is geen fout in de productie.

Kleurvast conform BFS nr. 26
Bindmiddel: klasse B
Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Hoogglans, ca. 85 G.U.

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren. In de originele gesloten verpakking ca. 12
maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Voor specifieke eigenschappen is de COT-kwaliteitsomschrijving 07.04 beschikbaar.

Soortelijke massa

ca. 0,9–1,1 g/cm3   afhankelijk van de kleur.

Vlampunt

> 36 °C

Vastestofgehalte

ca. 75%

Drogelaagdikte

ca. 70 µm

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Gegrond of voorbewerkt hout, metaal en hard–PVC.
Het vochtpercentage in maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen. Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Voorbehandeling hout
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Kopse kanten en verweerd of zuigend hout impregneren tot verzadiging is bereikt. Een onbehandelde ondergrond, binnen en buiten, impregneren met Capalac TriMaXX Speedprimer.

Hout, ongeschilderd
Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een primerlaag aanbrengen met TriMaXX Primer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten.

Geschilderde oppervlakken
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of
fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.
Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.

Zink en Hard-PVC
Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte
180 of fijner). Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund of Disbon 481 EP-Uniprimer.

Aluminium (niet geëloxeerd)
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.

IJzer en staal
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of
ST 3 (mechanisch schuren). Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.

Let op!
Kitvoegen, ook beglazingskit, niet schilderen. Bij beglazing geen neopreen-rubber
toepassen. In voorkomdende gevallen gebruik maken van EPDM-rubber.
Bij toepassing van TriMaXX Gloss geen gemodificeerde stopverf gebruiken. In geen geval gemodificeerde stopverf overschilderen met TriMaXX Gloss.
Bij het schilderen van houten oppervlakken met grove poriën kunnen in de TriMaXX Gloss laklaag tijdens het drogen blaasjes ontstaan.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:
Nozzle
(inch)
Druk
(bar)
Lucht-
kap
Pistool-
filter 
Luchtdruk
(bar) 
VerdunningVerwarmen materiaal
Aircoat-TempSray0,09 –0,1180-100---onverdund40 °C
Aircoat0,09-0,1180-100groenrood2-3onverdund-
Airless0,09 –0,11150 tot 180---onverdund-

Verwerking:

TriMaXX Gloss aanbrengen met de kwast, lakroller of geschikte spuitapparatuur. Voor gebruik goed roeren. Spuiten in de geleverde consistentie is door het verwarmen van het materiaal (TempSpray) met Aircoat mogelijk.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag (optioneel)Afwerklaag
Houtbinnen en buitenreinigen-schurenTriMaXX Primer/TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX Primer/TriMaXX SpeedPrimer/
TriMaXX Gloss
TriMaXX Gloss
IJzer, staalbinnen en buitenontroesten-reinigen2 x Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat

Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat/TriMaXX Gloss

Verzinkt staalbinnen en buitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerDisbon 481 EP-Uniprimer
2 x Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat

Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat/TriMaXX Gloss

Aluminium
(niet geëloxeerd)
binnen en buitenReinigen met nitroverdunner of fosforzuur. Nawassen met schoon waterCapalac Allgrund

TriMaXX SpeedPrimer/
TriMaXX Gloss

Hard-PVCbinnen en buitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerTriMaXX SpeedPrimer

TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss

Goed hechtende verflagenbinnen en buitenschuren-reinigenTriMaXX SpeedPrimer

TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss

1) Schade aan de verflaag afhankelijk van de ondergrond vooraf herstellen.
Let op: Op poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

strijkenrollenspuiten (Aircoat)
Verbruik   ml/m2/per laag100–12090–110130

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Vanaf 5 °C.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilder-
baar
spuiten
na uren82416

Lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en te grote laagdikten vertragen de droging.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Certificaat

COT, kwaliteitsomschrijving 07.04, extra duurzaam
Rapportnummer LAB10-0830-RAP

RMI  Dr. Robert-Murjahn-Instut
Prüfbericht 2010/36-2

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn 
 
H 226: Ontvlambare vloeistof en damp.   
H 412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 
EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
 
P 102: Buiten het bereik van kinderen houden. 
P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
P 260: Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. 
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P 271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P 273: Voorkom lozing in het milieu. 
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. 
P 403 + P 233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Bevat: 2-butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl- (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Kan een allergische reactie veroorzaken.

IN geval van accidentele indigestie, gelieve het Antigifcentrum te contacteren 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/d) is max. 300 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is max. 300 g/l.

Productcode

M-LL01

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be