caparol_pim_import/caparol_be/products/image/187258/056432_CAPALAC_TriMaXX_Satin_BE.png

Capalac TriMaXX Satin

Zijdematte lakverf op basis van gesiliconiseerde alkydhars voor duurzaam schilderwerk binnen en buiten.

Toepassing

TriMaXX Satin geeft een maximale bescherming van de ondergrond, behoud maximaal zijn kleur en heeft een maximale hechting. Is uitstekend geschikt op voorbehandeld hout zoals ramen deuren, kozijnen en daar, waar lakwerk met hoge prestaties wordt geëist.

Eigenschappen

 • met aromaatvrije oplosmiddelen
 • zeer goed kleurstabiel
 • zijdemat (ca. 25 G.U.)
 • dekt en vloeit goed
 • eenvoudig te verwerken
 • goed slag- en stootvast
 • goede kantendekking
 • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen en kortstondig tegen verdunde
  zuren en basen


Materiaalbasis

Siliconen-Alkydharscombinatie. Oplosmiddelhoudend maar aromaatvrij.

Verpakking

 • 0,5 l, 1,0 l en 2½ l

Kleur

Wit en basis 1 (transparant)
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Bij lichte kleuren en wit kan door het ontbreken van licht (UV-stralen), warmte en chemische invloeden (bijv. ammonia vanuit een schoonmaakmiddel, lijm of kit) de verflaag vergelen. Deze vergeling is normaal bij dit type lak en is geen fout in de productie.

Kleurvast conform BFS nr.26
Bindmiddel: klasse B
Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Zijdemat, ASTM 60° 25%

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren. In de originele gesloten verpakking ca. 12
maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Vaststofgehalte 73%

Soortelijke massa

ca. 1,0–1,2 g/cm3 afhankelijk van de kleur.

Vlampunt

59,9°C

Vastestofgehalte

ca. 75%

Drogelaagdikte

ca. 70 µm bij een verbruik van 100 ml/m2.

Viscositeit

> 21 mm2/s (40 °C) conform ISO 3104/3105
Uitlooptijd 90,0 s, diameter 4,0 mm conform DIN 53211

Product-nr.

060

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Gegrond of voorbewerkt hout, metaal en hard–PVC.
Het vochtpercentage in maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen. Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Voorbehandeling hout
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Kopse kanten en verweerd of zuigend hout impregneren tot verzadiging is bereikt. Een onbehandelde ondergrond, buiten, impregneren met Capalac Holz-Imprägniergrund.

Hout, ongeschilderd
Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten.

Geschilderde oppervlakken
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of
fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.
Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.

Zink en Hard-PVC
Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte
180 of fijner). Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund of Disbon 481 EP-Uniprimer.

Aluminium (niet geëloxeerd)
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.

IJzer en staal
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of
ST 3 (mechanisch schuren). Een primerlaag aanbrengen met Capalac AllGrund.

Let op!
Kitvoegen, ook beglazingskit, niet schilderen. Bij beglazing geen neopreen-rubber
toepassen. In voorkomdende gevallen gebruik maken van EPDM-rubber.
Bij toepassing van TriMaXX Satin geen gemodificeerde stopverf gebruiken. In geen geval gemodificeerde stopverf overschilderen met TriMaXX Satin.
Bij het schilderen van houten oppervlakken met grove poriën kunnen in de TriMaXX Satin laklaag tijdens het drogen blaasjes ontstaan.

Product kan in meer- of mindere maten onderhevig zijn aan donkervergeling.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:
Nozzle
(inch)
Druk
(bar)
Lucht-
kap
Pistool-
filter 
Luchtdruk
(bar) 
VerdunningVerwarmen materiaal
Aircoat-TempSray0,09 –0,1180-100---onverdund40 °C
Aircoat0,09-0,1180-100groenrood2-3onverdund-
Airless0,09 –0,11150 tot 180---onverdund-

Verwerking:

TriMaXX Satin aanbrengen met de kwast, lakroller of geschikte spuitapparatuur. Voor gebruik goed roeren. Spuiten in de geleverde consistentie is door het verwarmen van het materiaal (TempSpray) met Aircoat mogelijk.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag (optioneel)Afwerklaag
Houtbinnen en buitenreinigen-schurenCapalac AllGrundCapalac AllGrund
TriMaXX Gloss
TriMaXX Gloss
IJzer, staalbinnen en buitenontroesten-reinigen2 x Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat

Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat/TriMaXX Gloss

Verzinkt staalbinnen en buitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerDisbon 481 EP-Uniprimer 
2 x Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat

Capalac Allgrund/TriMaXX FerroCoat/TriMaXX Gloss

Aluminium
(niet geëloxeerd)
binnen en buitenReinigen met nitroverdunner of fosforzuur. Nawassen met schoon waterCapalac Allgrund

Capalac AllGrund/
TriMaXX Gloss

Hard-PVCbinnen en buitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren, korrelgrootte 180 of fijnerCapalac AllGrund

Capalac AllGrund
TriMaXX Gloss

Goed hechtende verflagenbinnen en buitenschuren-reinigenCapalac AllGrund

Capalac AllGrund
TriMaXX Gloss1) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
2) Bij intensieve kleuren kan en geringevrpoedring zich voordoen. Een transparante toplaag is dan noodzakelijk.
Let op: bij poedercoating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Verbruik ml/m2/per laagStrijkenRollenSpuiten (Airless)

90–11090–110130

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 5 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilderbaarover te spuiten
na uren48–10248–16

Lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en te grote laagdikten vertragende droging.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Certificaat

RMI Dr. Robert-Murjahn-Institut GmbH
Prüfbericht 2010/36-2

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.


Bevat 2-butanonoxim, Vetzuren, C18-onverz., dimeren, reactieproducten met N,N-dimethyl-1,3-propaandiamine en 1,3-propaandiamine, ftaalzuuranhydride. – kan een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatie blad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOS.

Productcode

M-LL01

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Verbazend

Gevel Moeder Babelutte krijgt…

Gents Instituut der Wetenschappen…