caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198336/057942_CAPACRYL_Aqua_PU_Gloss_EXC_FR.png

Capacryl Aqua PU GLoss

Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor binnen.

Toepassing

Eenvoudig te verwerken en sneldrogende polyurethaan-acrylaatlak voor kras- en stootvaste laklagen, binnen.
Capacryl Aqua PU Gloss en Satin vloeien goed en dekken uitstekend.
Geschikt als afwerking op maatvast houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • reukarm
 • eenvoudig te verwerken
 • blokvast
 • zeer goed kras- en stootvast
 • waterdampdoorlatend
 • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
 • natte slijtage conform DIN EN 13300: klasse 1 (is schrobvast conform DIN 53778)
 • geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3
 • bestand tegen desinfecteermiddelen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

 • Standaardkleuren en ColorExpress:
  1,0 l en 2½ liter

Kleur

 • Standaardkleur PU-Gloss:
  Wit (Titaandioxide)
 • Standaardkleur PU-Satin:
  Wit (Titaandioxide); RAL 1023; Ral 3000; RAL 5010; RAL 6002; RAL 7035; RAL 8003 en RAL 9005

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.
Bij Capacryl Aqua PU-Satin kan het bij donkere kleuren en licht poederen ontstaan. In voorkomende gevallen binnen een extra laag Capadur Parkett- und SiegelLack aanbrengen.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.


Kleurvast conform BFS  Nr. 26:
Bindmiddel: klasse A
Pigment:     groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

 • Capacryl Aqua PU-Gloss:
  Glanzend: 73 GU/60°
 • Capacryl Aqua PU-Satin:
  Zijdemat: 22 GU/60°

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,20 g/cm³

Vastestofgehalte

ca. 50% in gewicht -ca. 38% in volume

Drogelaagdikte

ca. 35 µm bij 100 µm nattelaagdikte.

Product-nr.

052

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++--
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.

Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua PU-Primer of Capacryl Aqua UniPrimer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Een grondlaag aanbrengen met CapaWood Aqua Isolation.

IJzer, staal:
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren) en direct behandelen Disbon 481 EP-Uniprimer.

Zink, Hard-PVC:

Met Multistar, 1 : 5 met water verdund, of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak schurend met een schuurmat schoonmaken volgens BFS Nr. 5. Grote zinken oppervlakken licht aanstralen. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.

Aluminium, koper:
Met Multistar, 1 : 5 met water verdund, het oppervlak schurend met een schuurmat schoonmaken volgens BFS Nr. 6. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.

Verflagen:
Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Op een ondergrond met slecht hechtende verflagen deze geheel verwijderen, voorbehandelen en voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuiten:

Ø nozzlespuitdruk    luchtdrukverdunnen
Airless0,011–0,015 inch      200 barmax. 5 %
Airmix/Aircoat   0,011–0,015 inch120 bar2,5 barmax. 5 %
lagedruk1,8–2,2 mmca. 0,5 bar   max. 15 %
Hogedruk2,0–2,5 mm2–3 barmax. 15 %

Verwerking:
Capacryl Aqua PU Gloss/Satin aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Voor gebruik goed doorroeren en zonodig de tussenlaag met max. 5–15 % water verdunnen.
Gebruik voor een fraai eindresultaat het juiste gereedschap.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling ondergrondImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Houtbinnenreinigen - schurenCapalac Aqua MultiPrimerCapacryl Aqua
- MultiPrimer
- PU-Gloss/PU-Satin2)
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin3)
IJzer, staalbinnenontroesten-reinigenCapalac Aqua MultiPrimer
ZinkbinnenReinigen met
ammoniaalkalisch
reinigingsmiddel
en schuren
Capacryl Aqua Uniprimer
Aluminium/koperbinnenReinigen met nitroverdunner en nawassen met water.Capacryl Aqua Uniprimer
Hard-PVCbinnenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schurenCapacryl Aqua Uniprimer
Goed hechtende verflagenbinnenreinigen - schurenSchade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.Capacryl Aqua Uniprimer
  Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
 1. Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
 2. De tussenlaag moet in kleur gelijk zijn aan de afwerklaag. Bij slecht dekkende kleuren zoals rood, geel en oranje wordt door ColorExpress automatisch een grondkleur aangegeven om een goede dekking zeker te stellen. Deze kleur kan van de gekozen eindkleur afwijken.
 3. Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.

  Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 100 - 120 ml/m2 per laag.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
na uren1–210–1248
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

 
Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.
Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyurethaan/-acrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven, conserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be