caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198258/057913_CAPALAC_Aqua_Multiprimer_WE1.png

Capalac Aqua Multiprimer

Met water te verdunnen grondverf voor binnen en buiten, roestwerend op ijzer en staal, isoleert in water oplosbare bestanddelen van hout.

Toepassing

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, koper, aluminium, hard-pvc en vele andere soorten ondergronden na een hechtingsproef.
Isoleert hout dat in wateroplosbare bestanddelen bevat. Als roestwerende grondlaag op ijzer en staal.
Af te werken met Capacryl Aqua PU-Satin/Gloss of CapaWood Intact.

Eigenschappen

 • grondering
 • isoleert in water oplosbare bestanddelen
 • roestwerend
 • in water geëmulgeerd
 • milieusparend
 • zeer goede hechtlaag

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

Wit en Silbergrau (RAL 7001):
2½ liter

Kleur

Wit en RAL 7001 (Silbergrau)

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, verpakking goed gesloten bewaren.
In originele, goed gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Goed hechtende oude verflagen, hout, ijzer, staal, aluminium, koper en hard-PVC.
Niet geschikt op geëloxceerd aluminium, edelstaal en daken.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer zijn dan 13% en bij niet maatvast houtwerk 15%.

Het isoleren van inhoudsstoffen kan niet altijd worden gegarandeerd. In sommige gevallen kan bij grote hoeveelheden oplosbare inhoudsstoffen een tweede laag Capalac Aqua Multiprimer nodig zijn. Wij adviseren om een proefvlak op het werk aan te brengen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout, onbehandeld:
Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. 

Zink, hard PVC:
Reinigen met een speciaal reiniger en schuren.

Koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren met een schuurmat.

IJzer, staal:
Ontroesten door stralen (SA 2½) volgens DIN EN ISO 12944 deel 4.

Verflagen:
Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:

SpuitapparatuurØ NozzleDrukVerdunnen
Airless0,008–0,011 inch180 - 200 barNiet verdunnen


Verwerking:

Bij verwerking met kwast een langharige kwast gebruiken; bij rollen op gladde oppervlakken een lakroller. Niet verdunnen.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbereiding
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Beperkt en niet
maatvast houtwerk
buitenBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
CapaWood IntactCapaWood Intact
Maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
Capalac Aqua Multiprimer
of
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
Houtbinnenreinigen/schuren1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
IJzer, staalbuitenontroesten2 x Capalac
Aqua Multiprimer
binnenontroestenCapalac
Aqua Multiprimer
Koperbinnen/
buiten
reinigen,
schuren, BFS Nr. 6
Capalac
Aqua Multiprimer
Hard-PVCbinnen/
buiten
BFS Nr. 22Capalac
Aqua Multiprimer
Goed hechtende
verflagen
binnen/
buiten
reinigen/schurenCapalac
Aqua Multiprimer
Zink en
verzinkt staal
binnen/
buiten
BFS Nr. 5Capalac
Aqua Multiprimer
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
 • op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
 • bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation toepassen, zonodig in 2 lagen.
 • schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
 • let op: Op poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.
 • bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen

Verbruik

Vanaf 100-130 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Gunstig bereik: 10 - 25°C
Relatieve luchtvochtigheid: < 80%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilderbaar
na uren1–28–1012–16
Lagere temperaturen, een hogere relatieve luchtvochtigheid en dikkere laagdiktes verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

De laag Capalac Aqua Multiprimer altijd schuren voordat verder gewerkt wordt.
Op poedercoating, Coil-coating en andere kritische ondergronden altijd eerst een hechtproef nemen met de kruissnede proef conform DIN EN 2409B.
Bij slechtdekkende kleuren zoals rode, gele en oranje kleuren kan een extra verflaag noodzakelijk zijn.
Op hout met een sterke concentratie aan inhoudstoffen kan een tweede grondlaag met Capalac Aqua Multiprimer noodzakelijk zijn. Kwasten en noesten altijd tweemaal gronden. Voor een optimaal isolerende werking moet de eerste grondlaag voldoende droog zijn voordat de volgende laag wordt aangebracht. Minimaal 12 uur wachten.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.
Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 80 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, alkydhars, titaanwit, silicaat, anorganische kleurpigmenten, minerale kleurpigmenten/vulstoffen, water, glycolether, additieven, busconserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be