caparol_pim_import/caparol_be/products/image/240246/065499_Accento_Spachtel_20_kg.png

Capatect Accento Spachtel

Organische fijne pleister voor het maken van gladde en decoratieve afwerkingen op muren binnen en buiten.

Toepassing

Als hoogwaardige en decoratieve afwerking op Capatect System CARBON en Capatect System COMFORT. Niet geschikt als afwerking op horizontale en schuine oppervlakken.

Eigenschappen

  • plamuur met de kleinste korrel
  • gladde oppervlaktestructuur
  • korrelgrootte < 0,1 mm
  • zeer gemakkelijk te verwerken
  • bestand tegen weersinvloeden
  • waterafstotend
  • te kleuren af-fabriek volgens 3D kleurenwaaier

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Natuurwit en ingekleurd

Levering in kleuren uit de Caparol 3D-kleurenwaaier is af fabriek mogelijk.

Let op: intensieve kleuren kunnen leiden tot ongelijkmatige kleureffecten en/of het zgn. "schrijfeffect". Deze pigment- of vulstofbreuk bij lokale mechanische belasting is geen grond voor reclamaties.

Glansgraad

Afhankelijk van de toepassing van zijdemat tot zijdeglanzend.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,25 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Klasse V2 volgens DIN 1062-1, µd-waarde = 0,19 m volgens DIN EN ISO 7783

Wateropname

w < 0,06 kg/(m2h ½) conform DIN EN 1062 klasse W3 (laag)

Materiaalbasis

Siliconenharsemulsie en acrylaatharsdispersie

Product-nr.

3122

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
Schimmel-, mos- of algenaangroei verwijderen door waterstralen met aangepaste druk en een toegelaten reinigingsmiddel. De ondergrond goed laten drogen. Overig vuil en verontreiniging door middel van geschikte methoden verwijderen. Om vlekvorming te voorkomen moet de ondergrond gelijkmatig opgedroogd zijn.

Bij het aanbrengen van de wapeningslaag moet extra aandacht worden gegeven aan een egaal oppervlak.
Als de isolatieplaat gelijmd en geplugd wordt, de Capatect-Universaldübels 053 "verzonken" toepassen.

Opbouw van het verfsysteem

Aanbrengen van de grondlaag
De Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K10 sierpleister aanbrengen en op korreldikte schrapen. Na droging eventuele oneffenheden wegschrapen.

Egaliserende tussenlaag
Op de volledig droge Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K10 over het gehele oppervlak een egaliserende en poriënvullende pleisterlaag aanbrengen met Capatect Accento Spachtel. Eventuele spaanslagen na een korte droogtijd met een latex-sponsbord egaliseren.

Afwerklaag
Na goede doordroging van de reeds aangebrachte lagen de Capatect Accento Spachtel met een flexibel plamuurmes in roestvrij staal over het gehele oppervlak aanbrengen in een laagdikte max. 1,0 mm.
Na droging (ca. 1 dag, afhankelijk van de weersomstandigheden) de spaanslagen wegschuren met behulp van schuurpapier (korrel 180) op een schuurblok of vlakschuurmachine. 
Imperfecties naderhand plamuren met Capatect Accento Spachtel en lokaal schuren.
Belangrijk: oppervlak zeer zorgvuldig stofvrij maken. Na meerdere dagen drogen wordt schuren moeilijker.

Om overal een gelijkmatige structuur te verkrijgen steeds met hetzelfde personeel de diverse lagen uitvoeren. 

Tips:
Wij adviseren in situ een proefvlak te maken.

Omdat natuurlijke grondstoffen worden gebruikt kunnen lichte kleurafwijkingen voorkomen. Daarom op één muurvlak steeds materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal met verschillende chargenummers met elkaar mengen.

Optioneel verflaag
Het oppervlak in 2 lagen schilderen met Caparol ThermoSan NQG voor het bekomen van een egaal aspect zonder nuances.

Verbruik

Poriënvullende laag:ca. 0,7 - 1,0 kg/m2
Afwerklaag: ca. 1,2 - 1,5 kg/m2 (max. laagdikte 1 mm)

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef in situ.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C
en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of
nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de afwerklaag na minimaal 6 uur te schuren en na ca. 24 uur kan hierop verder worden gewerkt.

De droging is afhankelijkvan de temperatuur en relatieve vochtigheid. Het oppervlak tegen regen beschermen, steiger voldoende afschermen. Het aanbrengen van een volgende laag mag pas na volledig drogen van de voorgaande laag plaatsvinden.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn.

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Combifilter A2/P2.
Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Zinkpyrithion  (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn  (CAS-Nr. 886-50-0), Octylisothiazolinon  (CAS-Nr. 26530-20-1).

Bevat een menging van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Bij eventuele indigestie raadplig het antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Giscode

BSW50

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be