caparol_pim_import/caparol_be/products/image/172953/052293_CT-Attikaprofilprofil_663_01.png

Capatect Attikaprofil 663

Afsluitprofiel met weefselstrook voor de aansluiting aan dakranden en muurafdekkingen.

Toepassing

Afsluitprofiel met weefselstrook voor de aansluiting met dakranden en muurkappen en bij Capatect gevelisolatiesystemen. Het Capatect-Attikaprofil 663 waarborgt een zuiver pleisterafsluiting en gerichte waterafvoer.

Eigenschappen


- zuiver aansluiting onder de dakrandoversteek
- met systeemweefsel

Verpakking

Karton met 25 profielen van 2,5 m

Kleur

profielschacht wit

Opslag

Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen aanhoudende zonnestralen, opwarming en mechanische belasting.

Technische eigenschappen

profiel in hard-PVC.

Product-nr.

663Weefselstrook ca. 125 mm breed

Verbruik

1 m/m

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens de verwerking en de drogingsfase moeten de omgevings- en ondergrondtemperaturen tussen  +5 °C en +30 °C liggen.

Montage

De wapeningsmortel even breed als de weefselstrook van het profiel aanbrengen.
Het Capatect Attikaprofil 663 uitgelijnd in de verse wapeningsmortel inbedden en vlak afstrijken.
Aan de voegen moet de geïntegreerde weefselstrook 10 cm overlappen.
De daarna volgende wapening overlappend aanbrengen tot aan de pleisterstoprand van het profiel.
De eindlaag tot aan de pleisterstoprand aanbrengen.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie