caparol_pim_import/caparol_be/products/image/242770/065883_Rollladenanschlussprofil_neu.png

Capatect Rolladenanschlussprofil 648

Profiel voor zijdelingse aansluitingen op geleidingsrails. Bewegingsontkoppelend door TPE-strook.

Toepassing

Voor de zijdelingse aansluiting op geleidingsrails (bijv.: rolluik-geleidingsrails e. d.). Dient om aansluitingen aan aangrenzende bouwdelen te vormen en af te dichten binnen de thermische gevelisolatiesystemen.
De maximale inbouw lengte bedraagt 1,40 resp. 2,40 m naargelang de lengte van het profiel.

Eigenschappen

 • voegdoorlatendheidscoëfficiënt a < 0,1 m³/ (mh(daPa)2/3) conform DIN EN 12207
 • geen starre bevestiging van de pleisterschil
 • flexibele aansluiting
 • bewegingsontkoppelend door TPE-strook
 • hetzelfde weefsel in vlaktewapening, geen systeemvreemd materiaal
 • zelfklevend en weerbestendig
 • UV-bestendig, bestand tegen veroudering en lichtecht
 • slagregendicht conform DIN EN 1027
 • slijtagebestendig
 • na het losmaken van de kleefstrip zijn de voegbreedtes gelijkmatig; handmatige ontkoppeling vervalt

Verpakking

Karton met 25 stuks à 1,40 m = 35,0 m
Karton met 25 stuks à 2,40 m = 60,0 m

Kleur

Profielschacht: wit

Opslag

Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen aanhoudende zonnestralen, opwarming en mechanische belasting.

Technische eigenschappen

 • lengte 1,40 m of 2,40 m
 • weefselstrook van Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm breed
 • Profielbreedte = 13 mm

Product-nr.

648

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen. Een kleefproeg uitvoeren op de uiteindelijke ondergrond.


Opgelet:
Om een veilige inbouw te garanderen moeten vensters en deuren bevestigd zijn volgens de geldende richtlijnen en de nieuwste stand van de techniek, zodat niet toegelaten bewegingen uitgesloten zijn.

Verbruik

1,0 m/m

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens de verwerking en de drogingsfase moeten de omgevings- en ondergrondtemperaturen tussen  +5 °C en +30 °C liggen.

Montage

De profielen net vóór het bevestigen van de isolatieplaten vastkleven. Worden ze langer ervoor gemonteerd, kan dat ongunstig zijn voor de aanhechting.
Op maat gesneden stukken, versteksnedes enz. moeten vóór het verkleven uitgevoerd worden. Eerst de aansluitlijst positioneren en van boven naar beneden aandrukken. Na de juiste positionering moet het profiel over de hele lengte hard aangedrukt worden. Een harde druk is beslissend voor de kleefkracht en daarmee voor de latere eindhechting.

Aan de kleefstrook van de buitenste folie kan eventueel een vensterafdekfolie bevestigd worden. Daarna de isolatieplaten aanbrengen zodat ze in hetzelfde vlak met de voorkant van de PVC-lijst aansluiten.
De weefselstrook vooraf in de wapeningsmortel inbedden. Nadat de eindpleister droog is, wordt de foliestrook voorzichtig losgemaakt.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie