caparol_pim_import/caparol_be/products/image/79156/033407_OrcaSpachtel_20_kg.png

Capatect OrCa-Spachtel

Gebruiksklare, met carbonvezels versterkte lichtgewicht wapeningspleister voor onbrandbare Capatect Isolatiesysteem Carbon EXTRA

Toepassing

Als wapeningspleister in Capatect-gevelisolatiesystemen met minerale wol als isolatieplaat zoals:
- Capatect-MW-Fassadendämmplatte 102 Coverrock II
- Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101
in het Capatect gevelisolatiesysteem OrCa (Carbon Dark)

Eigenschappen

 • A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (niet brandbaar)
 • hecht uitstekend
 • waterafstotend conform DIN V 18550
 • waterdampdoorlatend
 • met water te verdunnen
 • klaar voor gebruik
 • licht en eenvoudig te verwerken
 • gering materiaalverbruik
 • zeer stootvast
 • slagvast tot 20 Joule (bij éénlagig systeem)
 • slagvast tot 60 Joule (bij meerlagig systeem)

Materiaalbasis

Silicaat-organo-hybride-dispersie

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Crême

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

0,26 m conform DIN EN 15824

Wateropnamecoëfficiënt

ca. 0,03 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062-3, klasse W3 conform DIN EN 15824

Slag-/stootvast

tot 60 joule, afhankelijk van het toegepaste systeem

Product-nr.

9818

Attentie

De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden welke afhankelijk van natuurlijke grondstoffen per charge iets kunnen afwijken.

Mag niet met minerale sierpleisters of minerale wapeningspleisters behandeld worden.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect-OrCa-Spachtel is klaar voor gebruik en moet voorzichtig worden doorgeroerd. Indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen. Wapeningspleister op baanbreedte van het isolatieweefsel aanbrengen en Capatect-OrCa-Gewebe 653 ca.10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. De totale laagdikte moet ca. 4-5 mm zijn en het weefsel moet in het buitenste derde deel van de wapeningslaag liggen.
Bij gebruik van Capatect-Eckschutzschienen moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd.
Bij gebruik van Capatect-Gewebe-Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.

Verbruik

Ca. 1,4 kg/m2 per mm laagdikte.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningspleister na 24 uur oppervlakkig droog en na 2-3 dagen volledig droog. Afhankelijk van de droogomstandigheden na minimaal 2 tot 3 dagen met ThermoSan-Fassadenputz NQG over te pleisteren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen houden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.
Afval niet in de gootsteen werpen.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg Antigifcentrum 070/245 245

Bevat een menging van 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Hydroxypropylneodecanoat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Productcode

M-DF02

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Donkere kleur tegen gevel