caparol_pim_import/caparol_be/products/image/90329/035505_Disboxid_958_25_KG.png

DisboXID Stonecolor-System-innen

Coatingsysteem op basis van epoxyhars, met minimale emissie

Het Disboxid StoneColor-Systeem is een coatingsysteem voor hoogwaardige vloeren. De vloer krijgt een meerkleurig en tegelijk stabiel en gestructureerd oppervlak, die zich daarenboven probleemloos laat reinigen.

Eigenschappen:
  • minimale emissie en AgBB conform
  • makkelijk te reinigen
  • goede mechanische slijtvastheid
  • anti-slip-klasse R 9
  • naadloos

Het Disbon StoneColor-Systeem bestaat uit volgende producten:

OpbouwProduct
Grondlaag
of egalisatielaag
DisboPOX 420 E.MI PLUS
Tussenlaag DisboPOX 475 E.MI PLUS
InstrooiingDisboADD 958 Schiefersplitt
VerzegelingDisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung

Kleuren:
Schiefer en Schiefer hell (aangeraden grondkleur van de tussenlaag RAL 7037 Staubgrau)
Schiefer Dunkel (aangeraden grondkleur van de tussenlaag RAL 7043 Verkehrsgrau B)

Toepassing

Voor representatieve binnenruimtes, zoals bv. ontvangstruimtes, tentoonstellingsruimtes, boetieken.
Door de minimale emissie, de op schadelijke stoffen geteste formule van de systeemproducten bijzonder geschikt voor alle "gevoelige" domeinen, zoals bijv. verblijfsruimtes, ziekenhuizen, kleuterscholen en dagopvang, scholen, enz.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Glansgraad

Mat (verzegeling)

Geschikte ondergronden

Beton en chape.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stof, olie, vet, gummie of andere stoffen die de hechting verminderen.

De scheursterkte van de ondergrond moet minimaal 1,5 N/mm2 be­dragen. Het vochtgehalte van cementgebonden ondergronden moet kleiner zijn dan 4 gew.-% 

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond door geschikte maatregelen, zoals bijv. kogelstralen of diamantschuren zodanig voorbereiden dat hij voldoet aan de voorvermelde eisten. Niet draagkrachtige lagen en vervuilingen moeten volledig verwijderd worden.
Gaten en fouten openen, de ondergrond moet een fijn ruwe structuur vertonen.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Op minerale ondergronden DisboPOX 420 E.MI PLUS gelijkmatig, verzadigend aanbrengen. Het aangemengde materiaal op het oppervlak gieten, vloeiend met een gladde gummirakel lanzaam in tegengestelde richting gelijkmatig verdelen en met een middellangharige rol in kruisslag nabewerken.
Op de grondlaag moet binnen de 24 uur de volgende laag aangebracht worden. Bij langere wachttijden moet de verse grondlaag licht (korrel tegen korrel) afgezand worden.
Ruwe ondergronden bijkomend met een krablaag egaliseren.
Gedetailleerde informatie zie Technische Informatie DisboPOX 420 E.MI PLUS.

Tussenlaag
Aan de DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Beschichtung na het ompotten al roerend 50 gew. % DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06 - 0,3 mm) toevoegen. De gemengde gietmortel op het gegrondeerde vlak gieten met met een trandrakel in harde gummi (driehoekstanding 8 mm) uniform verdelen. Aansluitend met een ontluchtingsrol in kruisslag nawerken.

Verzegeling
Losse leisteenslag wegkeren en opzuigen, omhoogstaande leischilfers met het plamuurmes afstoten, aansluitend met DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung uniform in kruisslag met een middellangharige rol op de tussenlaag aanbrengen. Naargelang het afstrooien kan een 2e arbeidsgang nodig zijn om de leisteenslag volledig in te binden.

Grondlaag
DisboPOX 420 E.MI PLUS

ca. 300–400 g/m2
Tussenlaag
DisboPOX 475 E.MI PLUS
DisboADD 941 Quarzsandmischung 0,06-0,3 mm 

ca. 2.200 g/m2
ca. 1.100 g/m2
Instrooiing:
DisboADD 958 Schiefersplitt 

ca. 700-900 g/m2
Verzegeling
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, matt
1. Arbeidsgang 
2. Arbeidsgang (optioneel)


ca. 130 g/m
ca. 130 g/m2
Exacte verbruikswaarden door proef aan het object.
Het handelt zich hierbij om een aanbeveling. De tandgrootte is afhankelijk van slijtvastheid van de rakel, de temperatuur, de graad van vulling en de ondergrondomstandigheden.

Wachttijd

DisboPOX 420 E.MI PLUS binnen de 12 tot 24 uur overwerken. Bij ingestrooide vlakken zijn langere wachttijden mogelijk. DisboPOX 475 E.MI PLUS binnen de 16 tot 24 uur overwerken. Alle cijfers gelden voor 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid. Bij lagere temperaturen verlengen de wachttijden.

Temperatuur tijdens verwerking

De temperatuur van het materiaal, omgeving en ondergrond moet min. 10 °C, max. 30 °C
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger dan 80 % liggen. Waarden buiten dit bereik kunnen eventueel tot optische afbreuk leiden. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimum 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid kan de vloer 1 dag betreden worden, na ca. 7 dagen is ze mechanisch en chemisch belastbaar.
Bij lagere temperaturen duurt het langer.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik en bij langere onderbrekingen DisboPOX 420 E.MI PLUS en DisboPOX 475 E.MI PLUS met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze. DisboPUR 385 met DisboADD 499 Reiniger/Verdünner für PU Harze. DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, matt met water of warm zeepwater reinigen.
Voor de gevaren en veiligheidsvoorschriften de betrokken veiligheidsfiches van de componenten raadplegen.

Testrapport

  • op aanvraag

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van het materiaal de verwerkingsrichtlijnen en de reinigings- en onderhoudsrichtlijnen voor vloeren in acht nemen.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet. Op samenhangende vlakken enkel kleuren met hetzelfde chargenummer gebruiken.

Aanvullende gegevens

zie veiligheidsfiches

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be