caparol_pim_import/caparol_be/products/image/90329/035505_Disboxid_958_25_KG.png

Disboxid Stonecolor-System

Voor decoratieve industrievloeren.
Unieke combinatie van zeer belastbare vloercoating en kleurrijke leisteenslag.
Stabiel en schuurvast.
Diffusie-open, daardoor ook voor vloerplaten in contact met de bodem evenals magnesiet en anhydrietcoatings.
Aantrekkelijk uitzicht door 4 gekozen kleurmengelingen.
Door de minimale emissie zeer geschikt voor alle "gevoelige" domeinen zoals bv. verblijfsruimtes, ziekenhuizen, kleuterscholen en dagopvang, scholen enz.


3 Classic-, 2 Natur- und 2 Trend-Farbtöne.
Einzigartige Kombination aus elastischer Beschichtung und robustem Schiefersplitt.

Het Disboxid StoneColor-Systeem geeft door de vanzelf vloeiende vloercoatings een meerkleurig, stabiel oppervlak. Voor op industrievloeren bestaat het Disboxid StoneColor-System uit 4 producten.

OpbouwProduct
Grondlaag
of krablaag
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig
Tussenlaag 
met kleur
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig
Disboxid 958 StoneColor
VerzegelingDisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung

Toepassing

Diffusie-open coating voor minerale en keramisch vloeren in industrie en bedrijven, waar zowel esthetiek als functionaliteit vereist zijn, zoals bv. tentoonstellingsruimten, beurshallen, fabrieks- en productieplaatsen, garages.
Door de minimale emissie, de TÜV-geteste en bewaakte formule van de systeemproducten bijzonder geschikt voor alle "gevoelige" domeinen, zoals bijv. verblijfsruimtes, ziekenhuizen, kleuterscholen en dagopvang, scholen, enz.

Materiaalbasis

DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung:

Waterverdunbaar 2K vloeibare epoxyhars

Disboxid 958 StoneColor:
kleurrijke leisteengruis

DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung:
Watergedragen 2K-polyurethaan

Glansgraad

Seidenmatt (Versiegelung)

Technische eigenschappen

DisboPOX 453 2K-EP-VerlaufbeschichtungDisboxid 958 StoneColorDisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung
Dichtheidca. 2 g/cm3ca. 1,05 g/cm3
Drogelaagdikte
per 100 g/m2
ca. 40 µmca. 44 µm
Mengverhouding
Massa:
Harder:
9 gew.-delen
1 gew.-delen


5 Gew.-Teile
1 Gew.-Teil
Verwerkingstijd ca. 30 Min.ca. 90 Min.
VerbruikGrondlaag:
ca. 500–800 g/m

Tussenlaag:
1,6 kg/mm/m2
+ 320 g/mm/m2 DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
ca. 700–900 g/m21–2 x ca. 130 g/m2/Auftrag
Droogtijd
Begabaar
Mechan. belastbaar
Volledig uitgehard
ca. 12 Std.
ca. 3 Tage
ca. 7 Tage


ca. 1 Tag
ca. 3 Tage
ca. 7 Tage
Stabiel--zeer stabiel
richtwaarden bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

Verpakking

ProductVerpakkingKleuren
DisboPOX 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung40 kg verpakking:
36 kg Hobbock (Massa)
4 kg blik (Harder)
10 kg blik-combi-verpakking
Mittelgrau
Disboxid 958 StoneColor25 kg zakClassic: Indigo, Orissa, Amabel
Natur: Albero, Graphite
Trend: Kishanda, Karubwe
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung4 kg kunststof-combi-verpakkingfTransparant

Opgelet: de vermelde kleuren worden enkel samen met de kleur Mittelgrau van de tussenlaag DisboPOX 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung bereikt.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Produktaardduur
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtungkoel, droog, vorstvrij1 jaar,
in originele gesloten verpakking
Disboxid 958 StoneColorkoel, droog, vorstvrionbegrensd
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelungkoel, droog, vorstvrii6 maanden,
in originele verpakking

Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Minerale en keramische ondergronden evenals compatibele 2K-coatings. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stof, olie, vet, gummie of andere stoffen die de hechting verminderen.

Tegels en cementhoudende, met kunststof verbeterde egalisatiemassa's moeten op hun coatingsvermogen getest worden, eventueel een proefvlak aanbrengen.
De scheursterkte van de ondergrond moet minimaal 1,5 N/mm2 be­dragen. Het vochtgehalte van cementgebonden ondergronden moet kleiner zijn dan 4 gew.-% (dit geldt ook voor chape onder tegels). Er mag geen achterliggend vocht zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond door geschikte maatregelen, zoals bijv. kogelstralen of frezen zodanig voorbereiden dat hij voldoet aan de voorvermelde eisten. Bestaande 1K-verflagen volledige verwijderen.
Verniste ondergronden en 2K-coatings schuren of mat stralen. Gaten en fouten in de ondergrond herstellen met de DisboCRET PCC-mortels of de DisboXID EP-mortels opvullen.

Voorbereiding

DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung :
Eerst massa en harder apart oproeren. Aansluitend de harder aan de massa toevoegen en met een langzame mixer (max. 400 o/min.) intensief mengen. In een ander vat overgieten en nog eens mengen, tot een homogene, sliertenvrije kleur ontstaat. De noodzakelijke hoeveelheid DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm  toevoegeon en mengen, tot een homogene massa ontstaat.


Mengverhouding
Massa
Harder
9 gew.-delen
1 gew.-delen
Grondlaag
Met de borstel
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung ongevuld
ongevuld
Krablaag en gietmortel
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Water
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm 
100 gew.-delen
max. 2 gew.-delen
20g gew.-delen

Het materiaal kan met max. 2 gew.-% water verdund worden om de verwerkingsconsistentie te verbeteren.Disboxid 958 StoneColor:
Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor samenhangende vlakken enkel leisteenslag van dezelfde productiecharge gebruiken.

DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung:
Harder bij de massa gieten. Met langzame mixer (max. 400 o/min.) intensief mengen tot een homogene, sliertenvrije kleur ontstaat. In een ander vat gieten en nog eens grondig mengen.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden 
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung gelijkmatig, verzadigend aanbrengen en inwerken met de verzegelingsborstel.
Verbruik: DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung: ca. 500–800 g/m2
Als alternatief kan de DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung vloeiend met een gladde gummirakel aangebracht worden. De materiaalplassen die eventueel ontstaan met een middellangharige rol of verzegelingsborstel nabewerken. Gedetailleerde informatie zie TI 443.
Keramische ondergronden
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung met de borstel aanbrengen.
Opgelet: keramische coatings vertonen verschillende soorten oppervlakken, daardoor moet de hechting van de grondlaag door een proef gestest worden. Voor het aanbrengen van de laag moeten de voegen voorgeplamuurd worden.
Verbruik: ca. 500–800 g/m2

Krablaag (eventueel)
Ruwe minerale ondergronden met poriën na de grondalaag egaliseren met een krablaag. Bij mechanisch voorbehandelde magnesiet-chapes (dekvloeren) een krablaag aanbrengen, daar die extreem open poriën hebben.
Verbruik:
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung: ca. 1.500 g/m2/mm
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm : ca. 300 g/m2/mm

Kleurrijke tussenlaag
De gemengde gietmortel van DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung met DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm op het gegrondeerde en eventueel geplamuurde vlak gieten met met een trandrakel in harde gummi (driehoekstanding 8 mm) uniform verdelen. Aansluitend met een ontluchtingsrol in kruisslag nawerken.
Verbruik:
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung: ca. 1.600 g/m2/mm
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm : ca. 320 g/m2/mm

Opgelet: een minimumverbruik mag niet lager dan 3,5 kg/m2 liggen, daar anders storingen in de vloei kunnen optreden.

Natte laagdikte: 2 mm.

In de vers ontluchte laag Disboxid 958 StoneColor met een trechterpistool, ca. 2 bar werkdruk, sproeikop 6 mm, inblazen. Men kan de verse coating daarvoor met nagelschoenen betreden. De leisteenslag gelijkmatig, niet overvloedig, in één laag aanbrengen. Afgegrensde vlakken steeds in 1 trek bewerken om aanzetten te vermijden. In omhooglopende bouwdelen parallel inspuiten. In hoeken de druk verlagen, om ophopingend van de leisteenslag te vermijden. 
Verbruik: Disboxid 958 StoneColor: ca. 700–900 g/m2

Verzegeling

Losse leisteenslag wegkeren en opzuigen, omhoogstaande leischilfers met het plamuurmes afstoten, aansluitend met DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung uniform in kruisslag met een middellangharige rol op de tussenlaag aanbrengen. Naargelang het afstrooien kan een 2e arbeidsgang nodig zijn om de leisteenslag volledig in te binden.
Verbruik: DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung: ca. 130 g/m2 per laag.

Exacte verbruikswaarden door proef aan het object.
Het handelt zich hierbij om een aanbeveling. De tandgrootte is afhankelijk van slijtvastheid van de rakel, de temperatuur, de graad van vulling en de ondergrondomstandigheden.

Temperatuur tijdens verwerking

DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung :
De temperatuur van het materiaal, omgeving en ondergrond moet min. 10 °C, max. 25 °C
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 40% en 80 % liggen. Waarden buiten dit bereik kunnen eventueel tot optische afbreuk leiden. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimum 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung :
Het product niet verwerken onder 10°C of onder de dauwpunttemperatuur, daar anders blijvende witte verkleuringen optreden.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid zijn de systeemproducten na 16–24 u. overschilderbaar. De verzegeling dan na 1 dag betreden worden, na 3 dagen is ze mechanisch belastbaar en na 7 gagen volledig uitgehard. Na het aanbrengen minimaal 24 u tegen vocht beschermen, daar er anders blijvende witte verkleuringen kunnen optreden.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik en bij langere onderbrekingen met water of warm zeepwater reinigen.
Voor de gevaren en veiligheidsvoorschriften de betrokken veiligheidsfiches van de componenten raadplegen.

Testrapport

  • 1-1267 Nachweis der Rutschhemmung R12 Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf

Reinigen en onderhoud

Het veeleisende uitzicht van het oppervlak vereist regelmatige reiniging en onderhoud. Om de waarde van de deklagen te behouden moeten er onder de stoel- en tafelpoten vilten vloerglijders aangebracht worden. Meubels en andere voorwerpen moeten voorzichtig opgesteld worden, om krassen en deuken te vermijden - nooit over het vlak verschuiven, maar opheffen.

Bij gebruik van stoelen op wieltjes (bijv. Bureaustoelen) enkel zachte wieltjes gebruiken. Om te vermijden dat er zand en vuil binnengebracht wordt, matten aan de ingangen leggen. 
De reinings- en onderhoudsrichtlijnen voor vloeren inachtnemen.

Aanvullende gegevens

zie veiligheidsfiches

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be