caparol_pim_import/caparol_be/products/image/236087/064657_EXC_CapaTex_Fix_THIX_WA_10_L.png

CapaTex Fix THIX

Met water te verdunnen voorstrijkmiddel. Dringt diep in de ondergrond, met de roller te verwerken. Binnen en buiten toe te passen.

Toepassing

CapaTex Fix ThiX is een transparant voorstrijkmiddel op basis van acrylaat en bijzonder goed toe te passen voor het egaliseren van de zuiging van vaste, poreuze ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen zoals pleisterwerk, metselwerk, cellenbeton (binnen), gipskartonplaten, kalkszandsteen en sterkzuigende oude verflagen.
Dichte, gladde oppervlakken afhankelijk van de zuiging met CapaSil Primer voorstrijken.
CapaTex Fix THIX is rationeel met de verfroller te verwerken, spat niet.

Eigenschappen

  • eenvoudig te verwerken met roller of airless
  • reukneutraal
  • dringt diep in de ondergrond
  • spat niet
  • bevat geen conserveermiddel
  • lange "open tijd"
  • verstevigt de ondergrond
  • met water te verdunnen

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunstharsdispersie, waterverdunbaar.

Verpakking

2,5 en 10 l

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen”.

Voorbereiding van de ondergrond

Q2 / Q 3 pleisterlagen en dunne gipspleisters < 0,5 mm 
Bij gipshoudend, hydraulisch afbindende pleisterwerk van de kwaliteit Q2 en Q3 wordt een transparant en waterverdunbaar voorstrijkmiddel geadviseerd.

Verdunnen

Indien noodzakelijk tot 2 delen met water verdunnen. Bij verwerking met de roller de CapaTex Fix THIX niet met water verdunnen.

Opbouw van het systeem

Optimaal is de verwerking met de roller, onverdund. 

Bij verdunnen met de kwast nat-in-nat goed in de ondergrond borstelen tot een verzadiging is bereikt.
De voorstrijklaag mag na drogen aan het oppervlak geen gesloten, glanzende laag vormen.

Verbruik

Afhankelijk van applicatie en zuiging van de ondergrond is het verbruik ca. 50-200 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Ideaal met de roller te verwerken (Polyamideroller 13 - 15 mm). Ook met kwast of borstel te verwerken (na verdunnen). Applicatie met de hogedrukspuit is minder geschikt, airless-spuitapparatuur is wel mogelijk.

Airless-spuitapplicatie:
Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50 bar

Spuitapparatuur direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Niet toepassen op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on.

In geval van inslikken consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polysiloxaan, water, additieven en busconserveermiddel

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be